_DSC1724.jpg
_DSC1809.jpg
elgsafari.jpg
fjellridning.JPG
_DSC1724.jpg

Moskusopplevelse


Moskusopplevelse

....Moskussafari og elgsafari på Dovrefjell..Musk ox safari and moose safari in Dovrefjell..Moschusoch­sensa­fari und Elchsafari in Dovrefjell....

SCROLL DOWN

Moskusopplevelse


Moskusopplevelse

....Moskussafari og elgsafari på Dovrefjell..Musk ox safari and moose safari in Dovrefjell..Moschusoch­sensa­fari und Elchsafari in Dovrefjell....

....Moskussafari..MUSK OX SAFARI..MOSCHUSOXENSAFARI....

....Hver dag hele sommeren. .. Every day all summer. .. Jeden tag im Sommer. .... 
.... Fra kr 395 .. From NOK 395 .. Von NOK 395 ....

....Elgsafari..moose safari..elchsafari....

....Hver dag hele sommeren. .. Every day all summer. .. Jeden tag im Sommer. .... 
.... Fra kr 295 .. From NOK 295 .. Von NOK 295 ....

....Andre aktiviteter..OTHER ACTIVITIES..ANDERE Aktivitäten....

....Fjellridning, hundekjøring, geocaching og mye mer. ..Horseback riding, dogsledding, geocaching and much more. ..Reiten, Hundeschlitten, geocaching und viel mehr. ....

_DSC1809.jpg

....Moskussafari..Musk ox safari..Moschusoch­sensa­fari....


....Moskussafari..Musk ox safari..Moschusoch­sensa­fari....

....Bli med på moskussafari i sommer .. Join a safari .. Beitreten eine Safari....

....Bestill din safari her..Book your safari..Buchen....

....Moskussafari..Musk ox safari..Moschusoch­sensa­fari....


....Moskussafari..Musk ox safari..Moschusoch­sensa­fari....

....Bli med på moskussafari i sommer .. Join a safari .. Beitreten eine Safari....

....Bestill din safari her..Book your safari..Buchen....

....Bli med på moskussafari på Dovrefjell i sommer. ..JOIN US ON A MUSK OX SAFARI IN DOVREFJELL THIS SUMMER. ....

....Moskusopplevelse arrangerer guidet moskussafari på Dovrefjell hver dag i perioden 15. mai – 15. september. På forespørsel kan vi også arrangere turer utenom sesong. ..Moskusopplevelse organizes guided musk ox safaris in Dovrefjell every day from 15 May to 15 September. We can also guide safaris off-season on request. ....

....Turen starter med en kort informasjon om moskusdyret og om turen vi skal ut på, før vi setter oss i bilen og kjører samlet inn til Hjerkinn. Vel fremme begynner turen inn i fjellet. Vi går til fots, gjennom majestetisk natur, og underveis vil du også ha muligheten til å se spennende biologi, villrein, fugler og spor etter både militærvirksomhet og gruvedrift på Hjerkinn. ..The safari starts with a short information session about the animals and the trip. Then we all drive to Hjerkinn. From there we'll hike in the mountains looking for the animals. We walk through the majestic scenery, and along the way you'll also have the opportunity to see other animals like the wild reindeer and various birds. ....

....Når vi finner dyrene, tar vi en god og lang pause slik at du får rikelige muligheter til både å beskue og fotografere kongen av Dovrefjell, før vi går tilbake til bilene igjen. ..When we find the musk ox, we'll have a long break. You'll have plenty of time to both watch and photograph the king of Dovre Mountain before we walk back to our cars. ....

....Vi har sertifiserte moskusguider som passer på både din og moskusens sikkerhet, slik at du får en god opplevelse. ..Our guides are certified and will make sure both you and the musk ox are safe so we all can enjoy the experience in confidence. ....

 

....INFORMASJON..INFORMATION..INFORMATION....

....PRIS..PRICE..PREIS....
....Voksne kr 395, barn under 13 år kr 195. ..Adults NOK 395, children under 13 NOK 195. ..Erwachsene NOK 395, Kinder unter 13 Jahre NOK 195. ....

....BESTILLING..BOOKING..BUCHUNG....
....Turen må bestilles senest klokken 21.00 dagen i forveien. Det kan du gjøre i vår online booking eller ved å ringe +47 919 00 638. ..Book in advance, before 9PM the day before. User our online booking, or call us on +47 919 00 638. ..Bitte buchen Sie Ihre Safari mindestens einen Tag vorher am spetesten 9 Uhr auf Unserer Buchungsseite, oder per Telefon +47 919 00 638. ....

....OPPMØTE..MEET UP..TREFFPUNKT....
....Klokken 09.00 på Furuhaugli Turisthytter (vis kart). ..9AM at Furuhaugli Turisthytter (show map). ..9 Uhr im Furuhaugli Turisthytter (Karte anzeigen). ....

....VARIGHET..DURATION..DAUER....
....Turen varer i 4–5 timer. ..The safari takes 4–5 hours. ..4–5 Stunden....

....UTSTYR..THINGS TO BRING..DU BRAUCHST....
....Du trenger egen bil, gode sko, varme klær og nistepakke. ..Bring your own car, hiking shoes, clothes and something to eat and drink. ..Bringen Sie Ihr eigenes Auto, Wanderschuhe , Kleidung und etwas zu essen und trinken. ....

elgsafari.jpg

....Elgsafari..Moose safari..Elchsafari....


....Elgsafari..Moose safari..Elchsafari....

....Bli med på elgsafari i sommer..Join a moose safari..Beitreten eine Safari....

....Bestill din safari her..Book here..Buchen....

....Elgsafari..Moose safari..Elchsafari....


....Elgsafari..Moose safari..Elchsafari....

....Bli med på elgsafari i sommer..Join a moose safari..Beitreten eine Safari....

....Bestill din safari her..Book here..Buchen....

....BLI MED PÅ ELGSAFARI I SOMMER. ..JOIN US ON A MOOSE SAFARI THIS SUMMER. ....

....Moskusopplevelse arrangerer guidet elgsafari hver kveld i perioden 15. mai – 15. september. På forespørsel kan vi også arrangere turer utenom sesong. ..Moskusopplevelse organizes guided moose safaris every evening from 15 May to 15 September. We can also guide safaris off-season on request. ....

....Vi kjører samlet fra oppmøtestedet og ut dit elgen er. Guidene våre vet hvor elgen pleier å være, og gjør alltid sitt beste for å finne dyrene. Noen ganger går safarien på Dovrefjell, andre ganger i skogen rundt Lesja og Dombås. ..We drive together from the meeting point and out in the surrounding areas to find the moose. The guides know where the moose are and always do their best to find the animals. That means that the safari can be in the mountains or down in the forest, depending on where the moose is. ....

....Når vi finner dyrene, tar vi en god og lang pause slik at du får rikelige muligheter til både å beskue og fotografere skogens konge, før vi går tilbake til bilene igjen. ..When we find the moose, we'll have a long break. You'll have plenty of time to both watch and photograph the king of the forest before we walk back to our cars. ....

....Elgen kan være sky, og den kan bevege seg over lange avstander, så det er ikke alltid jakten blir vellykket – men guidene våre gjør likevel sitt ytterste for at du skal få en flott naturopplevelse. ..The moose can be shy, and it can cover great distances, so we won't always be successful in our hunt, but our guides will still do their best to make sure you'll have a great nature experience. ....

 

....Informasjon..INFORMATION..INFORMATION....

....PRIS..PRICE..PREISE....
....Voksne kr 295, barn under 13 år kr 145. ..Adults NOK 295, children under the age of 13 NOK 145. ..Erwachsene NOK 395, Kinder unter 13 Jahre NOK 195. ....

....BESTILLING..BOOKING..BUCHUNG....
....Turen må bestilles senest klokken 21.00 dagen i forveien. Det kan du gjøre i vår online booking eller ved å ringe +47 919 00 638. ..Book your safari before 9PM the day before. User our online booking or call +47 919 00 638. ..Bitte buchen Sie Ihre Safari mindestens einen Tag vorher am spetesten 9 Uhr auf Unserer Buchungsseite, oder per Telefon +47 919 00 638. ....

....OPPMØTE..MEET UP..TREFFPUNKT....
....Elgen er våken om kvelden, og derfor må vi være det også. Du får tidspunkt og oppmøtested når du bestiller, men om sommeren kan du regne med at safarien starter rundt klokken 21.00 og at vi møtes på Dombås. ..The moose is active at night, so we will inform you where and when to meet when you book your safari. During the summer the safari usually starts around 9PM. ....

....VARIGHET..DURATION..DAUER....
....Turen tar 2–3 timer. ..2–3 hours. ..2–3 Stunden. ....

....UTSTYR..THINGS TO BRING..DU BRAUCHST....
....Du trenger egen bil, gode sko og varme klær. ..Bring your own clothes, hiking boots and warm clothes. ..Bringen Sie Ihr eigenes Auto, Wanderschuhe und Kleidung. ....

fjellridning.JPG

....Andre aktiviteter..Other activities..Andere Aktivitäten....


....Andre aktiviteter..Other activities..Andere Aktivitäten....

....Hundekjøring, fjellridning og mye mer..Horse riding, dog sledging and much more..Wanderung, Reiten....

....Andre aktiviteter..Other activities..Andere Aktivitäten....


....Andre aktiviteter..Other activities..Andere Aktivitäten....

....Hundekjøring, fjellridning og mye mer..Horse riding, dog sledging and much more..Wanderung, Reiten....

....Andre aktiviteter i Gudbrandsdalen..OTHER ACTIVITIES IN GUDBRANDSDALEN..ANDERE AKTIVITÄTEN IM GUDBRANDSDALEN....

....Vi kan tilby unike aktiviteter og opplevelser i og rundt området på Dovrefjell. Variasjon i dyre- og fugleliv er spesielt selv i europeisk målestokk, og nasjonalparkområdene ligger derfor tett. Man kan ikke gå i disse fjellene uten å oppleve stillhet og ro på en helt spesiell måte. Sammen med våre samarbeidspartnere kan du oppleve fjellet på til fots, med sykkel, på hesteryggen eller med hundespann. Vi tilbyr også fantastiske opplevelser med rafting eller elvebrett i den berømte Sjoa-elva. ..We can offer you unique activities and adventure at Dovrefjell. The wide variation in animals and birds is special. Therefore we are surrounded with several National parks and other protected areas. After hiking in these mountains, it will leave you with a sense of peace and calmness. Together with our partners you can experient the mountain by foot, by bike, on a horseback or with dogsledge. We also offer fantastic adventure with rafting or riverboard in the famous Sjoa river. .. Wir bie­ten Ihnen ein­zi­gar­tige Akti­vitä­ten und Aben­te­uer, im Dovre­fjell Natio­nal­park. Die breite Viel­falt an Tieren und Vögeln ist etwas Beson­de­res. Des­halb sind wir von meh­re­ren Schutzge­bie­ten umge­ben. Nach ein paar Stun­den in der Natur, wer­den sie die Berge des Dovre­fjells mit einem Gefühl von Ruhe und Gelass­en­heit verlassen. Es gibt viele Wan­der­wege rund um Furu­haugli. Unte­ran­de­rem führt der berühmte Pil­ger­weg von Oslo nach Trond­heim direkt an unse­rem Cam­ping­platz vor­bei. Mehøe­run­den ist eine der belieb­tes­ten Wan­der­un­gen in der Gegend und führt sie auf mar­ki­er­tem Weg vom Cam­ping­platz rund um den Berg Mehøe. Des Weite­ren ist es mög­lich auf Mehøe (1276m) hinauf zu stei­gen. Belohnt wird dies mit einer wun­der­schö­nen Aus­sicht auf die Höch­s­ten Berge des Dovre­fjells. Die Größte Attrak­tion neben den Moschusoch­sen ist mit 25.000 Besuch­ern pro Jahr der View­point Snø­hetta. Ein mar­ki­er­ter Wan­der­weg führt Sie vom Park­platz in Hjer­kinn zu die­sem Ein­zi­gar­ti­gen Gebäude. Aus dem Inn­e­ren des View­point kann man, bei Kaminfe­uer ‚das wohl beein­druck­teste Pano­rama des Dovre­fjells geni­eßen und mit etwas Glück auch Wilde Ren­ti­ere beobach­ten.....